Integritetspolicy för GDPR

Personuppgifter vid köpet


För att du ska kunna ingå ett avtal med oss behöver vi följande information:


●    Namn
●    Adress
●    Mobiltelefonnummer
●    E-postadress


Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varorna till dig.


Personuppgifterna registreras hos Happyhot och lagras i fem år, varefter de raderas.


När personuppgifter samlas in via vår webbplats ser vi till att detta alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du informeras om exakt vilken information som samlas in och varför. 


Detta innebär också:


Vi kommer INTE att skicka e-post eller annan kommunikation till dig utan ditt uttryckliga samtycke till detta genom att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller annan kommunikation.


Vi samarbetar också med ett antal andra företag som lagrar och behandlar data. Dessa företag behandlar endast uppgifter för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.


Vi arbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett adekvat skydd.  


Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig.
Om du anser att informationen är felaktig har du rätt att få den rättad. I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter om du ber oss om det. Detta kan till exempel vara fallet om dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket vi skulle ha använt dem. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen. Du kan skriva till oss på följande adress: mail@happyhot.dk. 


Din personliga information är endast tillgänglig för rätt person i vårt företag och är inte tillgänglig för alla i företaget.


Kreditkortsinformationen är krypterad. Vi lagrar inte dina kreditkortsuppgifter. Om du anger din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer godkänner du att vi kan kontakta dig via e-post eller SMS med information om din beställning.


Observera att du accepterar vår sekretesspolicy ("behandling av dina uppgifter") när du använder denna webbplats, inklusive vår användning av cookies.